Phúc tinh chiêu tài,chiêu tài lộc,hút lại sự cát tường CC1159

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền dơi phúc tinh chiêu tài (tiền xu có hình con dơi) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 30cm + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: tượng trưng cho sự cát tường, dẫn phúc chiêu tài, dùng hóa giải các sao xấu… + Cách sử dụng

Tiền Phúc Tinh Chiêu Tài,chiêu tài lộc,hút lại sự cát tường D027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Phúc Tinh Chiêu Tài (tiền xu có hình con dơi) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 19.5cm + Khối lượng: 70g + Ý nghĩa: tượng trưng cho sự cát tường, dẫn phúc chiêu tài, dùng hóa giải các sao xấu… + Cách sử dụng:

Tiền dơi chiêu tài,chiêu tài lộc,hút lại sự cát tường CC1158

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền dơi chiêu tài (tiền xu có hình con dơi) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x cao): 6.5cm x 4cm + Khối lượng: 22g + Ý nghĩa: tượng trưng cho sự cát tường, dẫn phúc chiêu tài, dùng hóa giải các sao xấu… + Cách

Móc điện thoại con dơi,chiêu tài lộc,hút lại sự cát tường S332

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại dơi phong thủy đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tuợng của phước đến tài đến. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe. + Giá:65,000 VNĐ

Dây chuyền hình dơi,chiêu tài lộc,hút lại sự cát tường S505

+ Chất liệu và hoàn thiện: Dây chuyền kết sẵn hình dơi phong thủy đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): dây chuyền kết sẵn, dây rút điều chỉnh độ dài rộng. + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: biểu tượng của phước đến tài đến. + Cách sử dụng:

Dơi Phong Thủy – Trang Sức Phong Thủy – Linh Vật Phong THủy